ศัตรูของกล้วย

ศัตรูของกล้วยก็คือโรคต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

๑)โรคพรางตาย เกิดจากเชื้อรา สังเกตใบจะกลายเป็นสีเหลืองอ่อนต่อมาเป็นเหลืองไหม้และตายนึ่งหรือเหี่ยว

     การป้องกัน ส่วนใหญ่โรคนี้เป็นกับกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอม อย่าปลูกในที่น้ำขังแฉะ ตัดต้นที่เป็นโรคทิ้ง

๒)โรคเหี่ยวของกล้วย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบในใบอ่อนจะเกิดอาการเหี่ยวระบาดอย่างรวดเร็ว ลักษณะเหมือนโรคพรางตาย และจะตายในที่สุดเมื่อตัดลำต้นดูจะพบว่าภายในลำต้นป็นสีน้ำตาลแดง

      การป้องกัน ควรคัดเลือกหน่อที่ไม่มีโรค หรือนำหน่อที่คัดมาไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนปลูก

๓)โรคใบจุดของกล้วย เกิดอาการเป็นจุดที่ใบและจะลามออกไป โดยมากเป็นกับกล้วยน้ำว้า จำนวนหวีลดน้อยลง ขนาดผลเล็ก

     การป้องกัน ตัดใบส่วนที่เป็นโรคไปเผาทิ้ง ใช้สารเคมีฉีดพ่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรค์กับสารเคลือบใบพ่น ๒-๓ ครั้งต่อเดือน

๔)โรคยอดม้วน เกิดจากเชื้อไวรัส พาหะนำ คือ เพลี้ย ทำให้กล้วยแคระแกร็น ปลีเล็กจนใช้ประโยชน์ไม่ได้

      การป้องกัน เมื่อพบใบหรือยอดม้วนหักงอเข้าหากัน ให้รีบตัดทำลายส่วนที่เป็นทิ้ง

Advertisements